در حال حاضر در صنعت ساخت و ساز کابرد افزودنیهای بتن مانند فوق روانساز بتن ، فوق روان کننده بتن ، زودگیر کننده بتن ، ابر روانساز بتن ، سوپر روان کننده بتن و ... امری ضروری شده است و فقط باید توجه داشت که از سیاتهای معتبر اینترنتی که دارای مجوزهای لازم برای کسب و کار هستند اقدام نمایید و برای نحوه مصرف و اندازه مصرف مشاوره بگیرید .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/28/%D8%B6%D8%AF%20%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%2 0(%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9 %D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86)%20% D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%20AF4 80