احساس ندارد!همسرم مردی بدون احساس است!چند وقت پیش خانمی را ملاقات کردم که همسرش علیرغم اینکه فردی باهوش و تحصیلکرده بود. از نظر عاطفی بی تفاوت به نظر می رسید.خانم گله میکرد که همسرش اصلا او را درک نمیکند.او در مقابل غم ها و ناراحتی های من و حتی شادی های من کاملا خونسرد و بی تفاوت است.مشکلی که شاید در برخی افراد به وضوح دیده شود.سوال اینجاست: آیا این خونسردی و بی تفاوتی، یک رفتار طبیعی است؟بی تفاوتی عاطفی همسر این خانوم، نمونه ای از حالتی است که روانپزشکان آن را Alexithymia *می خوانند. به معنی نداشتن لغتی برای بیان احساس است. به این معنی که این افراد عاطفه و احساس دارند اما در ابراز آنها ناتوان اند.در این افراد غالبا ویژگی های زیر مشاهده می شود:برای این افراد بیان احساسات دشوار است. خواه احساسات خودشان خواه احساسات دیگران.خزانه لغات این افراد در زمینه عواطف به شدت محدود است.ممکن است حتی هیجان های مختلف را نتوانند از هم تمییز دهند.حتی در برخی مواقع نمی توانند مشکلات عاطفی خود را با مشکلات جسمانی از هم تمییز دهند.مثلا ممکن است به هنگام اضطراب بگویند دچار تپش قلب شده اند، سرگیجه دارند اما احساس اضطراب را درک نکنند.این بیماران به ندرت گریه می کنند. اما اگر گریه کنند اشک آنها بسیار زیاد است. با این وجود اگر از آنها بپرسند که چرا اشک می ریزند گیج می شوند.نکته همین جاست. که این بیماران احساس دارند اما نمی توانند احساسات خود را بشناسند. و به خصوص نمی توانند آنها را در قالب کلمات بیان کنند.آن ها کاملا از مهارت اولیه و اساسی هوش هیجانی یعنی خودآگاهی بی بهره اند.و حتی هنگامی که کسی یا چیزی احساسات آنها را برانگیزد برای آنان این حالت بر هم زننده آرامش و فشارآور است.چیزی است که باید به هر قیمتی خود را از آن دور کنند.این افراد به خاطر سردرگمی ای که درباره احساسات خود دارند از مشکلات جسمانی مبهم شکایت میکنند.پدیده ای که در روانپزشکی آن را جسمانی کردن می نامند.یعنی به اشتباه گرفتن درد عاطفی با دردی جسمانی.البته با بیماری روان تنی که در آن، مشکلات عاطفی موجب بیماری جسمی میشوند متفاوت است.علت اصلی؟!دلیل بروز Alexithymia مشخص نیست. اما علت این بی عاطفگی قطع شدن ارتباط میان سیستم لیمبیک و قشر تازه مخ به ویژه در مراکز کلامی است.به این معنا که گرچه مدارهای مغز هیجانی در مقابل احساسات واکنش نشان میدهند، قشر تازه مخ قادر نیست تا این احساسات را دسته بندی کند و به صورت کلام بیان کند.