رکود قیمت سکه شکسته شد: ۱۰۱۳۰۰۰تومان

قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 13 هزار تومان رسید.

علی پاکزاد: بنابرگزارش مندرج در سایت رسمی اتحادیه صنف سازندگان طلاو جواهر و صراف تهران، قیمت سکه بهار آزادی رکورد شکنی کرده و به یک میلیون 13 هزار تومان رسیده است. نکته جالب آنکه رشد قیمت سکه طرح جدید به حدی بود که قیمت سکه طرح قدیم را پشت سر گذاشته و یک هزار تومان گرانتر از قیمت آن در بازار مورد مبادله قرار گرفته است.
قابل ذکر است بالاترین قیمت ثبت شده برای هر سکه بهار آزادی طرح جدید در سال 90 مربوط به سوم بهمن ماه بود که قیمت هر قطعه سکه به یک میلیون 10 هزار تومان رسید. در آن تاریخ قیمت هر دلار آمریکا معادل 2100 تومان به ثبت شده ، در حالی که امروز در آخرین ساعات مبادلات قیمت دلار به 2530 تومان رسیده که در مقایسه با قیمت روز گذشته یعنی دوم مهرماه سال 91 هر دلار 55 تومان افزایش داشته است.
براساس گزارش هرنیم سکه 506 هزار تومان، ربع سکه 253 هزار تومان و هر سکه یک گرمی با قیمتی معادل 142 هزار تومان مورد مبادله قرار گرفته است.