جراحی زیبایی شکم بعد از زایمان جراحی زیبایی شکم می تواند زیبایی اندام شما را برگرداند .زمانی که خانم ها باردار هستند دارای پوستی صاف و زیبا می شوند و بعد از سه ماه از گذشت بارداری خود زیباتر می شوند اما بعد از گذشت زمان نود درصد خانم ها زیبایی خود را از دست می دهند و اضافه وزن می گیرند و سیاهرگ ها گشاد می شود و رنگ پوست خود را از دست می دهند و پوست شکم آن ها در اثر بزرگ شدن و کش آمدن رنگ و زیبایی خود را از دست می دهد و شل و آویزان می شود . جراحی زیبایی شکمبارداری و دوران حاملگی به شدن شکل ظاهری فرد را تغییر خواهد داد مخصوصا در ناحیه شکم .تعداد کمی از خانم ها هستند که پس از بارداری شکمی صاف و بدون خط و بدون لک و جوش دارند .اغلب خانم ها بعد از بارداری دارای پوست افتاده و شکمی شل و دارای زخم و جای بخیه خصوصا در ناحیه زیر شکم دارند . خطوطی که روی پوست شکم ظاهر می شود عموما بعد از زایمان روی شکم خانم ها ایجاد می شودکه این خطوط در هفته اول زایمان مشخص می شود و در قسمت هایی دیگر بدن همانند ران و سینه و باسن نیز قابل رویت خواهد بود . پس از زایمان سزارین نیز اغلب مادران دارای جای زخم سزارین می باشند که جای اسکار بسیار کوچک می باشد . خانم هایی که زایمان انجام داده اند دارای شکمی می شوند که شل شده و دارای پوستی آویزان می باشد که برای بدست آوردن زیبایی خود جراحی زیبایی شکم به آن ها پیشنهاد می شود .