ژل ميكروسيليس براي كفپوش هاي بتني و كف سازي هاي صنعتي همانند بتن سخت سايش ، و ژل ميكروسيليس مقاومت سايشي بتن را تا حد زيادي افزايش ميدهد و استفاده در بتن ريزي شمع هاي بتني به منظور افزايش مقاومت و سرعت در كسب آن در زمان كمتر و دز ساخت مخزن بتني نيز از اين نوع ژل ميكروسيليس يا دوغاب ميكروسيليس استفاده ميشود که میتوان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای اینترنتی مراجعه نمود و اطلاعات دقیقی را کسب نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/44/%20%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D A%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%20% D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%85%D8%AE%D8%B2 %D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20ADMIX%20MS560