همانطور که استحضار دارید، در سرتاسر جهان شاهد گسترش روزافزون فناوری و تکنولوژی هستیم. در کنار این گسترش ما شاهد آن هستیم که شرکت*های مختلفی در زمینه ارائه محصولات دیجیتال و همچنین ساخت نرم*افزارهای متعدد برای آن مشغول به فعالیت هستند. این فضای مجازی و دنیای ارتباطات می*تواند خطرات زیادی نیز به دنبال داشته باشد، به خصوص برای نسل جوان و کودکان، برای حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتی باید گام*های حساب شده*ای برداشت.حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتی و بررسی آنعلاقه*مندان به شرکت نرم*افزاری عارف رایانه؛ همانطور که بیان شد، در فضای مجازی شرکت*هایی جهت ایجاد فضای گسترده ارتباطاتی پا به عرصه فعالیت گذاشته*اند و هر روزه این رقابت*ها با ایجاد امکانات جدید در برنامه*ها در حال افزایش می*باشد.حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتیتمامی این برنامه*ها جوانب مثبت و منفی داشته و این موضوعات بسته به افرادی است که از آنها استفاده می*کنند. عده*ای در جهت پیشبرد موارد کاری و عده*ای نیز به دنبال نکات منفی آنها هستند.کودکان و نوجوان آسیب*پذیر در فضای مجازیبا این تفاسیر، قشر مهمی که ممکن است آسیب*های جدی را از اینگونه برنامه*ها متحمل شوند، نوجوانان و کودکان هستند که والدین و مقامات دست اندرکار باید برای حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتی اقدامات مناسب و پیشگیرانه*ای را به مرحله اجرا درآورند.همانطور که استحضار دارید، برای انجام اینگونه آموزش*های پیشگیرانه و روشن*کننده خطرات برنامه*ها، مدارس مکان بسیار خوب و مهمی بوده و باید از آن به خوبی استفاده کرد.کشور هند و اجرای کلاس*های آموزشیجالب است بدانید پلیس کشور هند با هماهنگی های صورت گرفته با مقامات قصد دارند تا با هدف حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتی کلاس های مهمی را در سطح مدارس برای کودکان و نوجوانان برگزار کرده و تمامی خطرات و راههای مقابله با آن را مورد آموزش قرار دهند. حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات اینترنتیجالب است بدانید که این نوع آموزش*ها فقط گفتاری نبوده و حتی با ارائه بازی*های دیجیتال جذاب کاری کرده*اند تا هم این قشر حساس جامعه آموزش را دریابند و هم از انجام بازی*های جذاب لذت ببرند.در مجموع می*توان اینکار دولت را در زمینه اجرای اقدامات پیشگیرانه با روش*های صحیح را ارج نهاد و با استفاده از تدابیر خاص در مدارس و آموزشگاه*ها به کار برد.آیا شما با این اقدام کشور هند موافق هستید؟ به نظر شما انجام اینکار باید تا چه اندازه مورد توجه قرار گیرد؟