از مزایای نوعی از ملات صافکاری میتوان به موارد زیر اشاه نمود : فرمول دقیق و نتایج یکنواخت تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف بدون انقباض چسبندگی عالی انعطاف پذیر سطح نرم ، قابلیت پرداخت کاری راحت نفوذپذیری کم مقاومت عالی در برابر چرخه های ذوب-یخ و نیز کربناسیون کاهش میزان نفوذ عوامل خورنده محیطی کاهش هزینه های بعدی در مورد سطوحی که می بایست رنگ شوند و میتوان از سیاتهای معتبر اینترنتی اطلاعات دقیقی را کسب نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/43/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A 9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20% D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C %D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A 7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%20ADMIX%20BC600