چسب بتن *از افزودنی*های بتن است که امروزه در صنعت ساختمان کاربرد فراوانی یافته است. اغلب چسب** بتن بدون نیاز به افزودن آب، کاملاً هموژن بوده و مقاومت کششی، خمشی و همچنین دوام بتن، گچ و آهک را بالا می*بر*د*. مهمترین خاصیت چسب بتن*، افزایش چسبندگی بتن است که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان از سایتهای اینترنتی معتبر زیر نظر کارشناسان با تجربه با داشتن مجوزهای لازم اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/40/%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%8 8%20%D9%BE%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%87% D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AC%D8 %B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D 8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D9%83%D9%86%D9% 86%D8%AF%D9%87%20ADMIX%20AC420