احساس خوشبختیاحساس خوشبختی نتیجه مقاومت است.زمانی ما می*توانیم احساساتمان را کنترل کنیم که بتوانیم در مقابل طوفان*های هیجانی که با آنها روبرو می*شویم محکم بایستیم.در واقع، هدف ما این نیست که هیجان*هایمان را سرکوب کنیم.اصلا! زیرا تمام احساسات و هیجانات ما در جای خود، اهمیت و ارزش خاص خود را دارد.از طرفی زندگی بدون احساس، باعث کسالت و بی*روح گشتن زندگی می*شود.و از طرف دیگر، اگر از کنترل خارج شوند ممکن است آسیب*های غیرقابل جبرانی به زندگی وارد کنند.یعنی ما زمانی می*توانیم یک زندگی پر از احساس و لذت*بخشی برای خود ایجاد کنیم که بتوانیم افراط و تفریط را در ابراز هیجانات در نظر بگیریم.به این معنا که بدانیم چطور افسار هیجانات را به دست بگیریم.تا نه از کنترل خارج شود و نه آن*قدر خاموش باشد که گرمایی به زندگی نبخشد.فراز و نشیب*ها چاشنی زندگی ما هستند.اما می*باید در حد متعادل باشند.فرمول ساده خوشبختی!اگر نسبت احساسات مثبت به منفی بیشتر باشد ما احساس خوشبختی خواهیم کرد.و اگر نسبت احساسات منفی به احساسات مثبت بیشتر باشد ما بیشتر احساس نارضایتی و عدم خوشبختی خواهیم کرد.پس لازم نیست برای داشتن احساس رضایت، از احساسات منفی دوری کنیم.نه! بلکه فقط باید کاری کنیم تا احساسات منفی جانشین احساسات مثبت ما نشوند.مثلا ممکن است در طول روز دفعاتی پیش بیاید که شما عصبانی شوید اما در کنار آن اوقاتی را نیز به خوشی و شادی سپری کنید. در چنین حالتی شما همچنان احساس خوشبختی خواهید کرد.اما اگر این عصبانیت*ها باعث شود که شما در طول روز، حوصله کسی یا چیزی را نداشته باشید. و تحت*تاثیر خشمی که دارید روزتان را با ناراحتی سپری کنید. به این معناست که شما اجازه داده*اید که احساس منفی جانشین احساسات مثبت شما شوند. و این سبب می*شود که نسبت احساس منفی بیشتر از احساسات مثبت شود و در نتیجه احساس نارضایتی و عدم خوشبختی کنید.بنابراین، لازمه دستیابی به احساس خوشبختی، کنترل صحیح هیجان*هاست.هیجان*هایی که تمام*وقت با آن*ها درگیر هستیم.هر کاری انجام می*دهیم از خواندن یک رمان گرفته تا تماشای تلویزیون و حتی گردش با دوستان، در*واقع وسیله*ای هستند تا به ما کمک کنند هیجاناتمان را به بهترین شکل کنترل کنیم.در مقاله بعدی در رابطه با «روش آرام کردن خود» به عنوان مهارتی اساسی برای کنترل و مدیریت احساسات و هیجانات صحبت خواهیم کرد.یادتان باشد برای داشتن کودکی با هوش*هیجانی بالا نیازمندیم که ابتدا کمی در رفتارهای خودمان تجدید*نظر کنیم.مقالات مرتبط:مدیریت هیجان را*چگونه در خود رشد دهیم؟خودآگاهی چیست؟ و برای کودک چه فایده ای دارد؟خودآگاهی: چطور میتوانم خصوصیات خودم را به طور کامل بشناسم؟خودآگاهی : سنگ بنای هوش هیجانیاحساسات و سه شیوه متفاوت افراد در برخورد با آنها