برای زیر سازی تجهیزات سنگین از گروت استفاده میشود و کاربرد گروت همانند ملات است و گروت برای زیرصفحه ستون ها ، ریل ها ، ماشین آلات و برینگ پل ها توصیه میشود و اجرای گروت آماده حداکثر 30 دقیقه است زیرا موجب کاهش انبساط آن میشود و یکی از دلایلی که باعث میشود گروت مقاومت بالایی داشته باشد نسبت پایین آب به سیمان میباشد و برای گروت ریزی میتوان از سیاتهای اینترنتی معتبر اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/47/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8 C%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D8% A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8 %B3%D9%84%D8%AD%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DB%8 C%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8 %B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF