موارد کاربرد ماستیک پلی یورتان : چسبندگی فوق العاده بالا به انواع مصالح مخصوصاً بتن و فلز درصد ازدیاد طول بالا مقاوم در برابر عوامل محیطی مقاوم در برابر تابش نور خورشید استحکام فرسایشی زیاد قابلیت رنگ شدن با رنگ های حلال دار یا محلول در آب قابلیت انعطاف پذیری عالی در گرمای بسیار زیاد و یخبندان بدون انقباض بدون شره غیر سمی و دارای تأییدیه مصرف در مجاورت آب آشامیدنی مقاوم در برابر آب دریاredirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/52/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%B 1%D8%B2%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D9%84% DB%8C%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86