یکی از نکات مهم در ماستیک بندی پلی یورتان این است که استفاده از ابزار مرطوب و کاربری در سطوح نمدار سبب عدم نتیجه گیری لازم در استفاده از ماستیک پلی یورتان خواهد شد و مدت زمان لازم جهت گیرش نهایی ماستیک پلی یورتان رعایت شود و در طول این مدت از ریزش آب روی ماستیک پلی یورتان خودداری گردد و کاربری در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد رعایت شود که در عمران و شهرسازی ایز این مواد و مواد افزودنی دیگر استفاده میشود که برای کسب اطلاعات کامل میتوان از سایتهای اینترنتی معتبر اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/52/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%B 1%D8%B2%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D9%84% DB%8C%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86