مزیت های ملات تراز کننده بتن خود تراز :روانی مطلوب با چسبندگی مناسب به سطوح زیرین بدون انقباض و افت حجم یکپارچگی کامل و حذف درزها سهولت مصرف و سرعت بالا در اجرا دارای مقاومت سایشی بالا نفوذ پذیری کم و با دوام در برابر سیکل های یخبندان عدم تولید گردوغبار قابلیت رنگ آمیزی بر روی redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/53/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D 8%B1%D8%A7%D8%B2