امروزه استفاده و کاربرد مواد افزودنی برای تسریع کار و عملکرد بهتر بتن روز به روز در حال افزایش و پیشرفت میباشد که میتوان به ملات تراز کننده بتن اشاره نمود که از موارد کاربرد آن :روکش سطوح صنعتی که در معرض ریزش روغن های صنعتی هستند کف سازی پیاده رو ها ، تعمیرگاه ها و زمین های ورزشی پر نمودن ناهمواری های سطوح بتنی و حفره ها.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/53/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D 8%B1%D8%A7%D8%B2