برای تهیه ملات آب بندی یا بتن آب بند از همزن الکتریکی استفاده کنید، ابتدا آب لازم را پیمانه کرده و داخل یک ظرف تمیز بریزید، سپس رزین را به آن اضافه کنید و کمی به هم بزنید تا مایع یکنواختی بدست آید، آن گاه همزن الکتریکی را روشن کرده و پودر پایه سیمانی را به آرامی درون ظرف ریخته و هم زدن را حدود دو دقیقه ادامه دهید تا محلولی همگن بدست آید. پس از ده دقیقه مجدا مخلوط را به مدت سی ثانیه به هم زده و استفاده نمایید.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/54/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D 8%AF%20%7C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D8% A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D9%88 %D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%2 0%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8% B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF