از دلایل بکار بردن مواد افزودنی آب بند بتن میتوان گفت که بتن خوب و متراکم با نسبت آب به سیمان کمتر از 0.5 اگر خوب ریخته و لرزانده شده و صحیح مراقبت شده باشد، معمولا آب بند است مواد آب بند کننده بتن برای جلوگیری از عبور آب از میان یک لایه ی بتن به خارج و یا از خاک مجاور به درون بتن به کار می روند وبرای کسب اطلاعات بیشتر میتوان به سایتهای معتبر اینترنتی مراجعه نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/55/%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D 9%86