از آنجا که عملیات آب بندی بتن و اعمال پوشش آب بند در سازه های بتنی بستگی زیادی به شرایط پروژه دارد لذا برای هر پروژه آب بندی بتن راهکار مناسب همان پروژه را می توان ارائه داد. یکی از مهمترین نکات در هنگام آب بندی سازه ها و مخازن بتنی و پوشش آب بند بتن توجه به نوع آب بندی بتن می باشد .زمانی که هیچ راهکاری برای آب بندی از داخل سازه بتنی وجود ندارد و یا امکان تخلیه مخزن بتنی یا لاگن های فاضلاب جهت ترمیم و آب بندی بتن از داخل و در فشار مثبت آب وجود ندارد، می توان از روش های آب بندی بتن در فشار منفی استفاده نمود. البته این روش ها در نوع خود بسیار دشوارتر و تا حدودی پرهزینه تر از آب بندی بتن در فشار مثبت هستند و برای کسب اطلعات بیشتر برای آب بند بتن میتوان به سایتهای معتبر اینترنتی مراجعه نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/55/%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D 9%86