با وجود آب بندی بتن در مرحله بتن ریزی یا آب بندی اولیه بتن(استفاده از افزودنی های بتن مناسب که منجر به آب بندی بتن نهایی می شوند) و رعایت نکات مهم اجرایی در حین ساخت سازه جهت آب بندی بتن ، باز هم در اکثر موارد سازه بتنی بطور کامل آب بندی و آببند نمی شود و در اکثر موارد دچار تراوایی و آب دهی و نشتی می باشد . زیرا بنا به دلایلی مانند گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان شروع پروژه و مشکلات اپراتوری و خطاهای نیروی انسانی در شرایط منطقه ای پروژه ، امکان آب بندی مطلق بتن در مخلوط ناهمگنی همچون بتن به سختی میسر می باشد و میتوان برای خرید مواد افزودنی آب بند بتن به سایتهای معتبر مراجعه نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/55/%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D 9%86