كاربرد دوغاب ميكروسيليس در صنعت بتن چكيده بدین صورت است که امروزه استفاده از مواد جايگزين سيمان كه خاصيت پوزولاني دارند در صنعت بتن، رشد روز افزوني دارد. در كشور ما، ميكروسيليس بيشترين مصرف را در بين ساير مواد پوزولاني دارد. ميكروسيليس محصول ثانويه كارخانه هاي فرو سيليس است كه در حالت اوليه به صورت پودري نرم و سبك است به طوري كه حمل و نقل آن را مشكل مي كند .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/44/%20%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D A%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%20% D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%85%D8%AE%D8%B2 %D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20ADMIX%20MS560