از مزایای کیورینگ بتن میتوان گفت که رفلکس حاصل از این پوشش عمل آوری بتن باعث میشودتا دمای سطح بتن آغشته به کیورینگ بتن در مقابل حرارت ناشی از تابش خورشید محافظت شود. امکان استفاده از افشانه در مورد این نوع ترکیب عمل آوری بتن باعث یک اجرای مقرون به صرفه و کاهش هزینه های کارگاهی و اجرا می گردد. جلوگیری از هدر رفتن و تبخیر آب بتن توسط کیورینگ بتن باعث می شود تا هیدراتاسیون ذرات سیمان بدون نیاز به آبپاشی و آبدهی تکمیل گشته و ازاین بابت کیورینگ بتن باعث حاصل شدن بتنی پرمقاومت و پر دوام می گردد که میتوان برای خرید این مواد افزودنی از سایتهای معتبر اینترنتی اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/22/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%A 8%D8%AA%D9%86%20ADMIX%20CM%20490%D9%85%D8%A7%D8%AF %D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D B%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9% 86%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8 %AD%D9%84%D8%A7%D9%84