یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت بتن مواد افزودنی ماستیک میباشد که ماستیک جزء مواد و محصولاتی است که برای آب بندی و درزگیری از آن استفاده می شود. این ماده به شکل خمیری بوده و به صورت تک جزئی یا دو جزئی برای پر کردن درزهای انبساطی در ژوئن های فلزی و بنتی تولید می شود. خمیر ماستیک در برابر عوامل جوی پایدار بوده و حالت ارتجاعی خود را به صورت طبیعی بعد از گیرش حفظ خواهد کرد.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/45/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%B 1%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9% BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%82%DB%8C%D8%B1%20%D9%85 %D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%8 8%D9%84%20ADMIX%20BM%20730%20%7C%D9%85%D8%A7%D8%B3 %D8%AA%DB%8C%DA%A9