ADMIX WP 763 واتر پروف بتن یک محصول پودری با دو عملکرد شیمیایی هم زمان در بتن و ملات های سیمانی است: پودر فوق روان کننده واتر پروف بتن باعث کاهش آب بتن می شود و تخلخل را گاهش می دهد. بدیهی است در طراحی بتن باید نسبت آب به سیمان کاهش یابد و در محدوده 40/. محاسبه شود و برای آگاهی از قیمت و عملکرد این مواد میتوان به سایتهای اینترنتی معتبر مراجعه نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/59/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8 1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%7C%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8% B1%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9 %86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%8 8%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%85% D8%A7%D9%86%DB%8C