وب سایت های آپلودسنتر به طور کلی در ایران و جهان به دو دسته کلی تقسیم میشوند : سایت های آپلود سنتر رایگان ، سایت های آپلود سنتر غیر رایگان پولی یا اشتراکی ، آپلود عکس آپلود سنتر های رایگان : آپلود سنتر رایگان ، آپلود سنتر هایی هستند که با هدف ارائه فضای رایگان به کاربران ایجاد شده اند و آپلود در آنها کاملا رایگان می باشد غیر رایگان : آپلود سنتر های غیر رایگان نوع دیگری از آپلود سنتر ها هستند که در آن آپلود کاملا رایگان نمی باشد آپلود سنتر های غیر رایگان نیز اصولا خودشان دارای چند دسته دیگر هستند : نوع اول : آپلود سنتر های محدود ( رایگان & غیر رایگان ) : این گونه آپلود سنتر ها کاملا رایگان نمی باشند و تنها کاربر میتواند تا حجم معینی را در آپلود سنتر آپلود داشته باشد ، و برای آپلود بیش از فضای مشخص شده باید هزینه ای پرداخت کند و اشتراک تهیه کند نوع دوم : کاملا غیر رایگان : این گونه آپلود سنتر ها کاملا غیر رایگان می باشند و کاربران برای آپلود در انها ابتدا باید هزینه پرداخت نمایند و اکانت تهیه کنند .