تصاویری از مهار آتش سوزی منبع بزرگ نفت در قیطریه

آتش سوزی منبع بزرگ ذخیره نفت در مدت کوتاهی خاموش شد.

در محوطه باز یک کارگاه بزرگ ساختمانی سه منبع 5 هزار لیتری حاوی نفت وجود داشت که یکی از آنان در اثر نشت نفت دچار آتش سوزی شداین حادثه دیروز جمعه در خیابان دکتر شریعتی، ابتدای بلوار قیطریه رخ داد.
به گفته رضا اسلامی- رئیس ایستگاه 88 آتش نشانی- در محوطه باز یک کارگاه بزرگ ساختمانی سه منبع 5 هزار لیتری حاوی نفت وجود داشت که یکی از آنان در اثر نشت نفت دچار آتش سوزی شد. با آتش گرفتن این مخزن، دود غلیظی سرتاسر فضای این محوطه را فرا گرفت به طوری که از فاصله دور کاملا قابل رویت بود. آتش نشانان با استفاده از دو رشته لوله آبرسان در مدت زمان کوتاهی شعله های آتش را خاموش و از سرایت آن به دیگر منبع ها جلوگیری کردند.