دعا براي برآورده شدن آرزوهاي همديگه يادتون نره

موضوع: دعا براي برآورده شدن آرزوهاي همديگه يادتون نره

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  دعا براي برآورده شدن آرزوهاي همديگه يادتون نره

  [CENTER][SIZE=5]خداوند به حضرت موسي (ع) فرمود : با زباني كه گناه نكردي ، مرا بخوان تا اجابت كنم.
  حضرت عرض كرد : كدام زبان است كه گناه نكرده
  خداوند فرمود : تو با زبان ديگران گناه نكرده اي پس بگو برايت دعا كنند.
  "پس دعا براي برآورده شدن آرزوهاي همديگه يادتون نره"[/SIZE]
  [/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. zahra گفت:
  [CENTER][SIZE=5]انسان از خداوند پرسيد:


  خدايا اگر همه چيز در سرنوشت ما نوشته شده

  پس آرزو كردن ما چه فايده اي دارد؟


  [/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5]خداوند فرمود:
  شايد من نوشته باشم هر چه آرزو كرد[/SIZE]


  .[/SIZE]
  [/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!