جاي خجالت نيست و هيچ اشكالي ندارد اگر شما سينه هاي بزرگتري مي خواهيد. اگر چه بدون جراحي، بزرگ كردن سينه مي تواند كمي مشكل باشد. اگر مي خواهيد سينه هاي بزرگتري داشته باشيد، مي توانيد برخي از تمرين هاي يزرگ كردن پستان را انجام دهيد، برخي از دستگاه هاي پزشكي را امتحان كنيد، يا حتي سعي كنيد سينه هايتان را بزرگتر نگاه داريد، اگر مي خواهيد در مورد ورزش هاي بزرگ كردن سينه بدانيد، اين مقاله را دنبال كنيد.با اين ورزش هاي روزانه سينه هاي خود را برجسته كنيد، تعدادي افراد براي بزرگ و برجسته كردن سينه هاي خود عمل پروتز سينه را انجام مي دهند، براي بزرگ كردن سينه حركت شنا انجام دهيدشنا زدن، ماهيچه هاي پستان را كه زير سينه قرار دارند، تقويت كنند. با انجام چند بار فشار دادن يك بار مي توانيد سلاح هاي خود را تحت فشار قرار دهيد، بنابراين، با انجام ۲ يا ۳ مجموعه از ۱۰ فشار در يك روز، اگر شما از نظر جسمي قوي هستيد، شروع كنيد. اگر شنا زدن براي شما تازه است، با ۲ مجموعه از ۵ شروع كنيد و كم كم زيادش كنيد. با شكم خود روي زمين شروع كنيد و دستهاي خود را مستقيما زير شانه هاي خود قرار دهيد.به آرامي بدن خود را به سمت بالا به سمت پانك فشار دهيد تا در برابر زمين قرار گيرد تا زماني كه بر روي انگشتانتان بلند شويد، دستان خود را راست كنيد. پايين كشيدن خود به سمت زمين بدون اينكه اجازه دهيد شكمتان زمين را لمس كند و دوباره خود را بالا ببريد.اگر اين خيلي چالش برانگيز باشد، با انجام فشار دادن، هنگام زانو زدن و پايين آوردن پاها روي زمين شروع كنيد.دمبل بزنيد تا سينه هايتان بزرگ تر شوداگر تا به حال دمبل نزده ايد، به يك باشگاه ورزشي برويد و با يك مربي متخصص مورد اعتماد كار كنيد. اين تمرين ديگري است كه مي تواند به تقويت ماهيچه هاي سينه شما كمك كند. كاري كه شما بايد انجام دهيد اين است كه برخي از دمبل ها را پيدا كنيد كه به اندازه كافي سنگين هستند تا تاثير بهتري بگذارند اما نه خيلي سنگين است كه باعث ايجاد فشارشود. دمبلي حدود ۳ تا ۵ كيلو خوب است. همچنين مي توانيد اين ورزش را بدون نياز به تمرين انجام دهيد. در اينجا چگونگي انجام اين كار آمده است.دمبل ها را در دستان خود نگه داريد و دستان خود را روي ران بگذاريد. كف دست شما بايد به سمت پايين حركت كند.در حالي كه دست هاي خود را به صورت مستقيم نگه داريد، بازوهاي را خود را كمي خم كنيد.هنگامي كه دمبلها بالاي سر شما بالا مي روند، آنها را به آرامي به طرفين پايين بياوريد و تكرار كنيد.شما مي توانيد از اين مانور به عنوان تقليد از حركات شنا زدن در نظر بگيريد با اين تفاوت كه در پشت شما متمركز است.حركت فلاي ليفت انجام دهيدبراي انجام اين كار، روي پشت خود بخوابيد، بازوي خود را در هر دو طرفتان نگه داريد، وزنه كم وزن، بين ۳ تا ۵ كيلو برداريد. وزنه ها بايد به سمت پايين ، بنابراين روي وزنه به سمت شما قرار گيرد.به سادگي دست هاي خود را به سمت بيرون حركت دهيد، بنابراين بدن شما به شكل يك صليب دربيايد. هنگامي كه بازوهاي شما به حداكثر فاصله خود مي رسانيد، فقط آنها را به سمت داخل حركت مي دهيد، بنابراين درست در بالاي سينه شما قرار مي گيرند. دست هاي خود را به طور پيوسته باز و بسته كنيد.روي ديوار حركت شنا برويد تا سينه هايتان بزرگ شود اين يك نسخه ديگر از شنا زدن است كه بازوها و ماهيچه هاي پستان را به كار مي اندازد. در حدود فاصله نيم متر از ديوار ايستاده و كف دست خود را روي ديوار فشار دهيد و بازوهاي خود را مستقيما قرار دهيد. سپس، در حالي كه آرنج خود را خم كرده، به سمت ديوار جمع شويد تا آرنجتان كامل خم شود و اين در حالي است كه پاهاي خود را تا جايي كه ممكن است ثابت نگه داريد. اين نوعي شنازدن منتها روي ديوار است.براي شروع كار، ۱۰ بار اين حركت را تكرار كنيد.حركت كرانچ به بزرگ شدن سينه ها كمك مي كنداين تمرينات چربي شكم را برطرف مي كند و عضلات شما را تقويت مي كند. بازوهاي هاي خود را به سمت خود بگذاريد و زانو هايتان را خم كنيد. با پاي خود و بازوهاي بر روي زمين بشينيد. سپس پاها و بازوهاي خود در همان موقعيت قرار دهيد.اين حركت را ده بار تكرار كنيد. از تكرار بيش از حد حركت كرانچ بپرهيزيد.redirect.php?a=andam.clinic/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87/