کشکک زانو یا پاتلا، یکی از سه استخوان تشکیل دهنده مفصل زانو است. هر کدام از این استخوانها در سطح تماسشان با یکدیگر دارای لایه محافظی از غضروف هستند. همچنین کشکک زانو در میان یک تاندون قرار دارد. این تاندون عضلات چهارسر ران را به استخوان درشت نی (تیبیا) در پایین زانو متصل میکند. آناتومی استخوان کشکک دررفتگی مکرر کشکک Recurrent dislocation of patella به وضعیتی میگویند که در آن استخوان کشکک بیش از یک بار در برود. این بیماری در دختران شایعتر از پسران است. استخوان کشکک در وضعیت آناتومیک خود در جلوی زانو با پایین ترین قسمت استخوان ران(کندیل های استخوان ران) مفصل میشود. در رفتگی کشکک وضعیتی است که در آن استخوان کشکک ار محل اصلی خود در جلوی کندیل های استخوان ران جابجا میشود. باید توجه داشته باشید که در رفتگی کشکک با در رفتگی زانو متفاوت است. دررفتگی زانو یک آسیب بسیار بزرگتر از در رفتگی کشکک بوده و در آن ارتباط آناتومیک استخوان درشت نی و ران به هم میخورد.--------------- با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا درمورد علت ایجاد این بیماری و درمان آن بیشتر صحبت کنیم--- goo.gl/1jh45p _________-دکتر مهران سلیمانها drsoleymanha.com