مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا بدین صورت است : اصل پاسپورت های جدید و قدیمی “صفحه اول و صفحاتی که مهر ورود و خروج یا ویزا دارند، حتما باید اسکن شوند” ترجمه شناسنامه هر یک از متقاضیان ترجمه سند ازدواج (اگر زن و شوهر با هم اقدام می کنند) یک قطعه عکس 5 در 4.5 رنگی زمینه سفید ترجمه سند ملکی (در صورت وجود) ترجمه مدارک شغلی (برای صاحبان مشاغل دارای جواز کسب، روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، پروانه طبابت، پروانه نظام مهندسی و یا پروانه بهره وری لازم است. کارمندان باید نامه اشتغال به کار، سه فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی خود را ارائه دهند). گردش حساب سه ماهه آخر که نشان دهنده مبلغ درآمد ماهیانه باشد و نامه تمکن (Bank Statement) به زبان انگلیسی ممهور به مهر امور بین الملل بانکredirect.php?a=datikgroup.com/index.php/pages/about-us/2017-09-24-11-47-01