آناتومی رباط جانبی خارجی زانو : رباط جانبی خارجی زانو، لیگامانی است که در قسمت خارجی زانو در زیر تاندون عضله دوسر رانی قرار گرفته است. این لیگامان از اپی کوندیل خارجی استخوان فمور (ران) شروع می شود و به سر استخوان فیبولا ( نازک نی) متصل می گردد. این لیگامان باعث پایداری زانو در سمت خارج می شود؛ همچنین در مقایل حرکات چرخش به خارج زانو مقاومت نموده و باعث پایداری زانو می گردد. وقتی که زانو بیشتر از ۳۰ درجه خم می شود لیگامان طرفی خارجی شل می شود و وقتی که زانو کاملا باز است لیگامان طرفی خارجی کشیده می شود. --------- آسیب رباط جانبی خارجی زانو ( lcl ) آناتومی رباط های طرفی زانو مکانیسم آسیب: علت اصلی آسیب لیگامان خارجی زانو ضربه به داخل زانو می باشد. به این معنی که اگر ضربه ای از داخل به زانو وارد شود و پا ثابت باشد موجب بازشدن قسمت خارجی زانو و پارگی لیگامان طرفی خارجی می گردد.----------------- علایم ونشانه ها: تورم زانو در سمت خارج به علت تجمع مایع مفصلی درد در ناحیه آسیب کبودی ناپایدری واحساس خالی شدن زانو با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا روش تشخیص و درمان ان رو براتون شرح دهیم: linkp.ir/RgGV _________-دکتر مهران سلیمانها drsoleymanha.com