قبرس، که به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین تقسیم *شده ،کشوری جزیره*ای در شرق دریای مدیترانه می باشد و پایتخت آن نبکوزیا نام دارد. صنعـــت گردشگری، مهمترین منبع درآمد برای قبرس محسوب می شود.در ایران نیز سالیانه تور قبرس های متعددی برگزار میشود.