روش های مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد که یکی از این روشهای مطمئن ویزای تجاری میباشد که دارای شرایطی از این قبیل است ، برنامه مهاجرت تجاري در جستجوي جذب افراد با تجربه تجاري و يا مديريتي است که به توسعه اقتصاد کانادا کمک خواهد کرد. اگر شما در جستجوي انجام يک سرمايه گذاري در کانادا يا شروع يک تجارت در کانادا هستيد چندين راه براي انتخاب شما وجود دارد. شما يا مي*توانيد تحت برنامه فدرال پذيرش شويد يا مي*توانيد درخواست پذيرش خود را از طريق يکي از برنامه*هاي استاني ارائه دهيد. چندين انتخاب براي درخواست شما به عنوان مهاجر تجاري وجود دارد که در زير ليست شده است. مهاجرت تجاري فدرال: براي درخواست کنندگان تجاري که تمايل به اقامت در هر استان يا منطقه به جز کبک دارند. مهاجرت تجاري کبک: براي درخواست کنندگان تجاري که تمايل به اقامت در استان کبک دارند.redirect.php?a=datikgroup.com/index.php