کشور کانادا با توجه به داشتن دانشگاههای ممتاز در سیستم آموزشی که تقریبا تمامی رشته های دانشگاهی را پوشش میدهند و نیز امکانات بسیار ویژه ای در اختیار دانشجویات خارجی برای تحصیل در کانادا قرار میدهد که به همین دلیل مورد توجه علاقه مندان به تحصیل در مراکز معتبر علمی و همه متقاضی اخذ اقامت کانادا بوده اند ، بوده است که برای اطلاعات بیشتر میتوان به سایتهای اینترنتی مراجعه نمود .redirect.php?a=datikgroup.com/index.php