فاکتورهای مهم رتبه بندی گوگل-عوامل درون صفحه(بخش1) عوامل مختلفی بر رتبه بندی سایتها تاثیر گذار هستند. امروزه گوگل تقریبا 200 فاکتور را در رتبه بندی سایتها در نظر میگیرد. قطعا رعایت تمامی این معیارها کاری طاقت فرسا است و ممکن است شما نتوانید تمامی این عوامل را در سایت خود استفاده نمایید. پال گرابوسکی در سال 2014 بیان کرد که گوگل برای رتبه بندی یک سایت حدود 200 فاکتور را در نظر میگیرد ولی 30 عامل را به عنوان مهمترین معیارها برای مبتدیان ذکر می کند. با تغییر الگوریتمهای گوگل این معیارها نیز دست خوش تغییر خواهند بود. ما در مقالات متعدد سعی خواهیم داشت تا تمامی عوامل مهم و تاثیر گذار بر رتبه بندی گوگل را در بخش های مختلف توضیح دهیم. بخش اول این آموزش مربوط به عوامل درون صفحه است که شامل مهترین معیارهای رتبه بندی میباشد. سعی خواهیم داشت با مقاله های متعدد و پی در پی در این زمینه تمامی عواملی که مانع از شکست شما در نتایج گوگل میشود را بیان نماییم پس با ما همراه باشید. مهمترین عوامل درون صفحه به شرح زیر می باشد: تگ Title یا تگ عنوان صفحه: تگ عنوان صفحه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سئوی سایت است که تاثیر مستقیمی بر نرخ کلیک سایت خواهد داشت. تگ عنوان صفحه تگی است که در نتایج جستجو به بازدیدکنندگان نمایش داده می شود. مواردی که باید در تگ عنوان صفحه ی خود رعایت کنید به صورت زیر است: 1-در تگ عنوان صفحه، کلمه کلیدی را به کار ببرید. 2-در انتخاب کلمه کلیدی دقت نمایید که نزدیکترین کلمه به عنوان صفحه باشد. حالت کلی تگ عنوان صفحه به شکل زیر است: کلمه کلیدی اصلی–کلید واژه دوم | نام برند 3-تگ عنوان باید برای مخاطبان جذاب باشد و صرفا نباید موتورهای جستجو مد نظر قرار گیرند. به این نکته توجه نمایید که اگر از کلمه کلیدی بیش از حد در تگ عنوان تکرار شود قابلیت خوانایی و جذابیت را از دست خواهد داد. 4-عنوانی را انتخاب نمایید که در صفحات مختلف و در وبسایتها تکرار نشده باشد زیرا انتخاب عنوان های تکراری در نهایت به سئوی منفی منجر خواهد شد.مزیت انتخاب عنوان متفاوت و غیر تکراری این است که تعداد رقیبان کمتری برای آن عنوان خواهید داشت. 5-بیش از 60 کاراکتر در تگ عنوان استفاده نکنید زیرا در این صورت در نتایج جستجو نمایش داده نخواهند شد. 6-اگر نام تجاری شما مشهور است می*توانید در ابتدای تگ عنوان قرار دهید ولی در صورتی که شناخته شده نیستید بهتر است نام تجاری شما درانتهای تگ عنوان صفحات قرار گیرد. تگ(برچسب) H1 : تگ H1 تگی است که در نتایج جستجو به کاربر نمایش داده می شود. و دومین تگی است که مرتبط بودن محتوای یک سایت با فعالیت آن را در گوگل مشخص می نماید. مواردی که در تگ H1 باید رعایت نمایید: 1- سعی نمایید از یک تگ H1 در صفحات سایت خود استفاده نمایید. و کلمه کلیدی خود را در آن به کار ببرید. 2- لزومی ندارد که تگ H1 و عنوان صفحه یکی باشد. ولی هر دو باید اشاره کننده به محتوای صفحه باشند. 3- اهمیت تگ های H1 تا H6 به ترتیب از بالا به پایین کاسته میشود بنابراین عناوین مهمتر باید در تگ های اولیه قرار گیرند. 4- میتوانید از کلمات کلیدی در تگ های H2 و H3 استفاده کنید. تگ متای توضیحات(Meta Description): متای توضیحات یکی از عواملی است که تاثیر مثبتی بر افزایش نرخ کلیک سایت و بازدیدکننده دارد. و در این قسمت باید خلاصه ای از محتوا صفحه نوشته شود.سعی کنید از کلمات کلیدی در متای توضیحات استفاده کنید و حداکثر کاراکترهای مورد استفاده بهتر است از 160 کاراکتر بیشتر نباشد چون در این صورت بقیه ی کاراکترها به صورت … نمایش داده میشود. در مقالات بعدی از عوامل مختلف دیگر که تاثیر مثبتی بر بهبود رتبه بندی در نتایج جستجو دارند صحبت خواهیم کرد. منبع: سایت ساز زرین