یکی از راههای مهاجرت به کانادا از طریق کار میباشد که میتوان مهاجرت به کانادا از طریق کار گفت که باید توجه نمود چه شغل هایی پرطرفدارتر میباشد نمونه ای از این شغل ها خواهان بیشتری در این کشور دارد. این امر وابسته به نیازهای بازارهای اقتصادی این کشور است. به طور کلی مشاغل مهندسی عمران، معماری، مکانیک، برق و کامپیوتر، جوشکاری، نجاری، کاشی کاری، آشپزی، مدیریت رستوران، حسابداری، خدمات دولتی، پرستاری خانه و کشاورزی، نمونه*هایی از این مشاغل است.redirect.php?a=datikgroup.com/index.php/pages/about-us/2017-09-24-11-49-11