موقعیت جغرافیایی این شهر همواره محل گشت و گذار مردم محلی و گردشگران زیادی بوده است، به خصوص بعد از ساختن سازه ای به نام کانال سوئز در سال 1869 که سبب قرار دادن این بندر در مرکز توجه تاجران شد. این بندر، اصالت هنری و موسیقی بسیار قوی را در خود جای داده است به طوریکه مردم این شهر حدود پانزده گروه موسیقی خیابانی معروف رادر این شهر می شناسند. جمعیت این بندر را مردمانی با اصل و نسب آفریقایی و سایر کشورهای اروپایی تشکیل داده است.در ادامه اگر بخواهم همه چیز درباره مارسی را بیشتر برای شما گردشگران تور فرانسه بازگو کنم، می توانم بگویم شهر مارسی، دومین شهر عظیم کشور فرانسه است و بیشترین فرهنگی که در این بندر رواج دارد، استفاده از دوچرخه، قایق و کشتی های کوچک در خیابان ژولین است.در شهر مارسی غذاهای دریایی از اهمیت زیادی برخورد دار است به طوری که سوپ ماهی و له ترو فورت از خوشمزه ترین و سالم ترین غذاهای مشهور این بندر است.