آموزش نرم افزار spssآموزش نرم افزار spss بصورت کامل و آسان روش کار با این نرم افزار از نحوه دانلود و نصب spss گرفته تا آموزش داده ها، انواع فایل ها و نحوه کار کردن با آنها را آموزش می دهد. ارائه گرافیکی، طراحی جدول و نمودار و تجسم داده ها در spss از دیگر مواردی است که در طول این مجموعه آموزشی شرح داده خواهد شد. نحوه دانلود از سایت اصلی و چگونگی نصب نرم افزار نیز در این مجموعه توضیح داده شده است.آموزش نرم افزار spss - آموزش نرم افزار spssنرم افزار تحلیل آماری spss که از نرم افزارهای قدیمی، پرکاربرد و معروف در زمینه تجزیه و تحلیل آماری به شمار می آید مخفف (Statistical package for social science) و به معنی نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی است. از نرم افزار تحلیل آماری spss، در زمینه های اقتصاد، پزشکی، صنعت و کشاورزی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده و جزو دروس رشته حسابداری می باشد.آموزش نرم افزار spss – آموزش نرم افزار spssآموزش نرم افزار تحلیل آماری spss به یادگیری مفهوم پایه آمار و ابزارها و پالت فرم های تجزیه و تحلیل می پردازد. از ویژگی های نرم افزار تحلیل آماری spss، میتوان به تحلیل توصیفی، تحلیل شخصی، خوشه ای و... نام برد.آموزش نرم افزار تحلیل آماری spssسرفصل های آموزش نرم افزار تحلیل آماری spss عبارتند از:- دانلود و نصب SPSS- مفهوم پایه آمار- یادگیری داده ها در SPSS- کار با انواع فایل های مختلف در SPSS- آمار توصیفی با استفاده از SPSS- مقایسه دو متغیر گروه مستقل- مقايسه تفاوت بين دو گروه وابسته به گروهANOVA - یک طرفه: مقایسه تفاوت بین بیش از دو گروه- رگرسیون خطی: تجزیه و تحلیل علت و تاثیر یک IV در یک DV- رگرسیون چندگانه: اثرات علمی بسیاری از IV ها بر روی یک DV- تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و فاکتور اکتشافی- آزمون Chi-Square- قابلیت اطمینان- ارائه گرافیکی و تجسم داده ها در SPSS- رگرسیون منطقی- تجزیه و تحلیل مداخله و واسطه با استفاده از ماکرو PROCESSمنبع:وب سایت 118فایل