قابل توجه گردشگران تور تایوان ، اگر چه تایوان از ده ها جزیره ی کوچک تشکیل شده است اما جزیره ی اصلی آن به نام تایوان در بر گیرنده بیش ترین مساحت خشکی و تحت کنترل دولت تایوانی نیز می باشد.مسافران عزیز تور تایوان بدانند که حدود دو سوم این کشور را 258 قله و کوه های پوشیده از جنگل احاطه کرده است که منظره ای بی نظیر و زیبایی را به این کشور بخشیده است.مرتفع ترین این قله یوشان و همچنین بلند ترین کوه در شمال شرق آسیا با ارتفاع 3952 متر در این کشور واقع گردیده است.