سایت انگار که سایت ویدیو های روانشناسی و مطالب کاربردی روانشناسی است که بر فلسفه انگار که یعنی تغییر پیش فرض های فکری بنا شده است...انگار که نام فلسفه ای است که هانس ویهینگر بوجود آورده ی آن بود. به عقیده ی او خیال ها عقایدی هستند که وجود خارجی ندارند و با این حال طوری بر افراد تاثیر میگذارند انگار که واقعا وجود دارند. اگر بخواهیم ساده بگوییم ما به وسیله آنچه درست است برانگیخته نمیشویم بلکه توسط برداشت های ذهنی خود از آنچه درست است برانگیخته میشویم.مقالات روانشناسی سایت انگار که بیشتر از هر چیز بر ارائه نکات روانشناسی در زندگی روزمره اشاره دارد. چیزی که ما در زندگی روزمره به آن نیاز داریم تا موفق باشیم تنها نکاتی روانشناسانه است که میدانیم و ما را از بقیه متفاوت میکند..redirect.php?a=*engar-ke.com/free-videosredirect.php?a=*engar-ke.com/category/blog/این نکات می توانند در زمینه های ارتباطی در زمینه های شخصیتی و … باشند چیزی که ما سعی در ایجاد آن داریم یه نوع آگاهی سازی نسبت به مسائل روانی است که برای تمام انسان های روی زمین و به خصوص هم میهنان ما ضروری است…