از شرایط ویزای مولتی کانادا میتوان به موارد زیر اشاره نمود : متقاضیان سفر تفریحی به کانادا جهت اخذ ویزای مولتیپل توریستی کانادا و ورود به این کشور نیازمند داشتن شرایط زیر می باشند.مدت زمان اعتبار ویزای توریستی با توجه به نظر افسر مهاجرت می تواند تا 5 سال باشد که در طول این مدت شما می توانید برای یک دوره 6 ماهه در کانادا بوده و سپس از کانادا خارج و مجددا"وارد کانادا شوید. متفاعد کردن افسر مهاجرت به داشتن وابستگی های لازم جهت برگشت به کشور خود، از قبیل :کار،دارایی های مالی ،ملک و خانواده متقاعد کردن افسر مهاجرت به برگشتن به کشور خود بعد از اتمام مجوز (ویزا) داشتن پاسپورت (گذرنامه) معتبر وضعیت سلامتی مناسب عدم ارتکاب به جرم و جنایت داشتن پشتیبانی مالی مناسب در طول دوره ای که در کانادا هستید( مقدار پشتیبانی مالی بستگی به تعداد نفرات خانواده می باشد.) در برخی موارد نیاز به آزمایش پزشکی می باشد. انجام بیومتریک (اثر انگشت و عکس) دعوتنامه (داشتن دعوتنامه از یک خویشاوند یا دوست در کانادا کمک به دریافت ویزا می نماید.)redirect.php?a=datikgroup.com/index.php/pages/about-us/2017-09-24-11-47-01