امروزه مبحث آموزش و مشاوره در بین مردم از مباحث داغی میباشد که همه سعی میکنند در تمامی کار های خود مشاوره بگیرند ویا آموزش آن کار را ببینند . آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش آنلاین هست که در تمامی زمینه به شما مشاوره و آموزش میدهد. و همچنین در بخش تحصیلی انتخاب رشته ارشد به شما مشاوره میدهد تا در بهترین دانشگاه های ایران قبول شوید