امروزه با توجه به این که مردم در زمینه هاو کار های مختلف میخواهند بهترین باشند دنبال مرجع آموزشی و یادگیری هستند تا به آن چیزی که هدف دارند برسند. آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش هست که به طور رایگان در تمامی زمینه که مد نظرتان میباشد به شما راهنمایی میکند .همچنین در زمینه های تحصیلی انتخاب رشته ارشد که دغدغه بسیاری از دانشجویان میباشد و همچنین در انتخاب رشته ریاضی که بسیاری از علاقه مندان به این رشته که میخواهند قبول شوند کمک میکند . و در زمینه انتخاب رشته تجربی که داوطلبان خواهان این رشته کمک میکند تا در این رشته قبول شوند.