اگر در هنگام ورزش کردن دندان های شما دچار درد می شوند ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد1) وجود حفره و سوراخ در دندان ها: یکی از دلایل درد می تواند به سبب وجود سوراخ در دندان ها باشد. اگر باکتری به کمک مسواک زدن از بین نروند می توانند به مرور به مینای دندان های فرد صدمه وارد کنند. 2) ممکن است درد دندان به سبب شدت هوایی باشد که وارد دهان می شود.3) ممکن است به سبب آسیبی فیزیکی باشد که به دندان ها وارد شده است. 4) ممکن است درد ناشی از یک عفونت سینوسی باشد به صورتی که عامل خود درد دندان ها نیست بلکه سینوس است ولی از طریق دندان ها حس می شود.درصورت احساس درد حتما به پزشک مراجعه کنید تا یک طرح درمان خوب برای شما در نظر بگیرد.کلینیک دندانپزشکی پرهام