با سیستم هوشمند سازی، اقامتگاه پنج ستاره شما فقط از راه دور کنترل می شود. مهمان می تواند سایه ها، چراغ ها، دما، تلویزیون و موسیقی و حتی برنامه های بیدار باش، درخواست سرویس خدمتکار و موارد بیشتر را از یک کنترل از راه دور بصری کنترل کند.راهکار های مهمانداری ما سازگار با ویژگی های ساختمان های پیش ساخته یا تحت تعویض و یا مکان هایی با ساخت چند ساله می باشد و چون ما کاملا مقیاس پذیر می باشیم ، شما می توانید فقط با یک راهکار شروع کنید. مانند پذیرایی اتاق مهمان ، و اضافه کردن اتوماسیون بیشتر در طول روند اجرای پروژه.امکانات اجرای راهکار هتلی bmsهتل هوشمنددر حال حاضر اشغال شدپس از چک کردن، سیستم bms وضعیت "اتاق اشغال" را راه می اندازد. برای مثال درجه حرارت را به سطح ایده آلی که مهمان ها در اتاق هایشان می خواهند تنظیم می کند.هتل هوشمندیک خوش آمد گویی کاملدر زمانی که مهمان درب را باز می کند یک صحنه " خوشامد گویی" فعال می شود. چراغ ها روشن می شوند، پرده ها باز می شوند، موسیقی پخش می شود و تلویزیون یک پیام تبریک شخصی نمایش می دهد.هتل هوشمندتجربه اختصاصییک تجربه سفارشی شده یک بازدید منحصر به فرد و لوکس را فراهم می کند. مهمان ها می توانند به جای بیدار شدن با صدای بلند زنگ ساعت یا گوشی یک صحنه "بیدار باش" را برنام ریزی کنند که به تدریج پرده ها باز می شوند و طلوع خورشید را خبر می دهد.هتل هوشمندانرژی کارآمدسنسور ها حضور یا عدم حضور مهمان را تشخیص می دهند و چراغ ها را خاموش می کنند و ترموستات را بر اساس آن تنظیم می کنند تا اتلاف انرژی را کاهش دهد. به علاوه یک کلید لمسی "سبز" این امکان را برای مهمان ها فراهم می کند تا برنامه مفید زیست محیطی هتل را انتخاب کنند.