انجمن های زیباشودستگاه کیوسوییچ برای پاک کردن تاتو و خالکوبیمطب پوست و زیبایی باران ، متخصص لیزر موهای زائد در رشتدستگاه کیوسوییچ چیست؟دستگاه کیوسوییچ یا لیزر کیوسوییچ برای پاک کردن تاتو و خالکوبی و کک و مک و هر گونه لکی مورد استفاده قرار می گیرد.کاربردهای لیزر کیوسوئیچ Qswitch Neosys :• حذف و پاک کردن کامل تاتو و خالکوبی صورت و بدن .• حذف خالکوبی و خال های مادر زادی بدن و صورت .• حذف لکهای پوستی و کبودی ، لکه های قهوه ای .• حذف خال و کک و مک پوست بدن و صورت .مراقبتهای لازم بعد از لیزر خال ولک های صورت وبدن توسط دستگاه کیوسوییچبه دستورات پزشک معالج عمل نمایید . بطورکلی موارد زیر توصیه می گردد:1 ) تا48ساعت پس از لیزر از دارو و یا موادی که پوست را به اشعه حساس میکند مانند (هیدروکینون ولایه بردارور،تینویید موضعی و……) خودداری کنید و ....///برای کسب اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید::yon.ir/Bj4Dr ////مطب پوست و زیبایی باران:baran-clinic.ir