قسمتی از متن کتاب:
به دلیل تماس مستمر گوش ها با آب ، احتمال بروز عفونت در گوش ها وجود دارد . این عارضه ممکن است در گوش خارجی یا داخلی ایجاد شود .اگر چه حالت های دردناک اولیه در گوش خارجی و یا سوراخ شدن پرده ی صماخ ( به علت عفونت های قبلی یا جراحی ) ممکن است سبب اجتناب افراد از شنا کردن گردد ، ولی غالبا این ناراحتی ها باعث قطع تمرین توسط شناگران نمی شود . می توان با استفاده از گوشی های دست ساز و تجاری یا با آغشتن پنبه به پماد و قرار دادن آن درگوش ها همراه با استفاده از کلاه شنا ، تا حدودی از ورود آب به درون گوش ها جلوگیری کرد .


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] عنوان کتاب : آموزش شنا

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نام نویسنده : مهدی منهی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] حجم فایل : 839 کیلوبايت

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] پسورد فایل : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [با حروف كوچك نوشته شود]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]