[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
قسمتی از متن کتاب:
نکته۱ - کوله پشتی٬ خانه کوچک کوهنورداست نکته ۲ - قدمهای خودرا نسبت به شيبها تنظيم کنيد. نکته۳ - کوهنوردی ورزش جمعی است از تک روی پرهيزکنيد. نکته۴ - تنها بکوه نرويد . نکته۵ - درکوه هيچگاه ندويد . نکته ۶ - نظم طبيعت را بهم نزنيد . نکته ۷ - گياهان را به آتش نکشيد. نکته ۸ - به حيوانات آسيب نرسانيد. نکته ۹ - آب چشمه ها را آلوده نکنيد . نکته ۱۰ - هيچگاه کناره چادر آتش درست نکنيد { جهت باد رادرنظر داشته باشيد }


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] عنوان کتاب : آموزش کوه پیمایی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نام نویسنده : فدراسیون کوهنوردی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] حجم فایل : 7.20 مگابايت

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] پسورد فایل : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [با حروف كوچك نوشته شود]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]