نقش سرد خانه و طراحی سردخانه در فضای تجارینقش انبار در فضای تجاری در کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به شرایط موجود در ایران، از نظر کارایی شرکت های پخش و توزیع و همچنین توسعه فروشگاه های آنلاین، نیاز به انبار بیش از پیش به نظر می رسد. از جمله فضاهای انبارشی که حساسیت بالایی از نگاه کمی و کیفی دارد، می توان به سردخانه ها یا کلدروم ها Cold Room اشاره کرد. در تمامی فضاهای خرده فروشی، تولیدی و بسته بندی مواد غذایی، وجود انبارش سرد ضروری است؛ که گاه این فضای انبارش به شکل یک بخش سرد در سطح فروش ظاهر می شود و گاه سالن های بزرگ زیر صفر و بالای صفر را در بر می گیرد.اهمیت طراحی سردخانه ها از این نظر قابل توجه است که پشتیبانی سطح فروش به میزان کالای ذخیره شده در آن ها و کیفیت نگه داری آن وابسته است. طراحی یک سردخانه در فضای مناسب در یک خرده فروشی یا کارخانه تولید مواد غذایی، نیازمند تخصص و تجربه بسیاری در صنعت سردخانه و وسایل برودتی و همچنین شناخت کافی از صنعت خرده فروشی است. سردخانه ها در هر فضایی مطابق با نیاز منحصر بفرد آن مجموعه در ابعاد مختلف طراحی می گردد. در این طراحی ها باید دسترسی متناسب، ابعاد بهینه، ارتفاع کارآمد، شکل صحیح ورودی و خروجی، گردش و انبارش کالا (با در نظر گرفتن متد انبارداری) و سایر عوامل تخصصی در نظر گرفته شود.لوکیشن و محل قرارگیری سردخانه در یک مرکز خرده فروشی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن در سریع ترین زمان و با استفاده از کمترین نیروی کار و تجهیزات و حداقل رویارویی با مشتری صورت گیرد. از این منظر، طراحی سردخانه در یک مجموعه تولیدی یا بسته بندی مواد غذایی متفاوت است. در این گونه فضاها (تولیدی) اولویت ها دسترسی آسان پرسنل و ورود و خروج کالاست.redirect.php?a=acmecoolant.com