اگر شما از جمله افراد باهوش هسیتد

موضوع: اگر شما از جمله افراد باهوش هسیتد

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  اگر شما از جمله افراد باهوش هسیتد

  [URL="********facenama.com/ALi_DUST"][h=1][/h][/URL] [B][SIZE=5] [/SIZE][/B][CENTER][B][SIZE=5]اگر شما از جمله افراد باهوش هسیتد، بگویید اشبتاه کجاست؟؟؟
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]............... ....[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]... یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]اشتباه این هست که![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]کلمه هسیتد-هستید[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]اشبتاه-اشتباه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]............... .......[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]پس بریم اول مهد کودک بخونیم[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!![/SIZE]
  [/B]
  [B][SIZE=5]چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]ههههههههههههههه هه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]الوووووووو یبمارستان دیوونه ها؟؟؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]بیایید این دیوونه ها رو از اینجا ببرید!!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]هههههههههه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه
  [/SIZE][/B][/CENTER]
  [B][SIZE=5] [/SIZE][/B]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. saeed12 گفت:
  [QUOTE=zahra;10535] [B][SIZE=5] [/SIZE][/B][CENTER][B][SIZE=5]اگر شما از جمله افراد باهوش هسیتد، بگویید اشبتاه کجاست؟؟؟
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]123456789[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]............... ....[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]... یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]اشتباه این هست که![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]کلمه هسیتد-هستید[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]اشبتاه-اشتباه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]............... .......[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]پس بریم اول مهد کودک بخونیم[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!![/SIZE]
  [/B]
  [B][SIZE=5]چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]ههههههههههههههه هه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]الوووووووو یبمارستان دیوونه ها؟؟؟؟؟[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]بیایید این دیوونه ها رو از اینجا ببرید!!![/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5].[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]هههههههههه[/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5]حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه
  [/SIZE][/B][/CENTER]
  [B][SIZE=5] [/SIZE][/B][/QUOTE]
  [SIZE=5]
  جالب بود این بخاطر اینه که اکثر ادما فقط بر اثر ذهنیتی که دارن کلمات رو میخونن

  دستت درد نکنه من دیونم دیگه[/SIZE]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....