حوادث آسانسور ها به ندرت اتفاق می افتد ولی در صورت وقوع مهلک بوده و خسارات جانی و مالی زیادی به همراه دارد. به همین دلیل است که سندیکای آسانسور و سازمان استاندارد ایران صدور گواهی سلامت و بازرسی استاندارد آسانسور ها را ضروری می داند. بازرسی آسانسور باید طبق استاندارد های بین المللی ASME تست و بازرسی شده و چک لیست این استاندارد ها توسط بازرس پر شود. اهمیت و بازرسی فنی و ایمنی آسانسور باعث می شود که شما اطمینان حاصل کنید که آسانسور شما با کارایی و بهره وری بالا در حال کار است و مسائل ایمنی در آن به درستی رعایت شده و در صورت بروز نقص فنی و یا خرابی جزئی با بازرسی به موقع و با هزینه بسیار کمتر عیب بر طرف شده و از خسارات پر هزینه تر می کاهد و عمر آسانسور را طولانی تر می کند. بازرسی روزانه آسانسور علاوه بر بازرسی های کلی دوره ای شما می توانید با بررسی اجمالی برخی مسائل به صورت غیر فنی به ایمنی خود و ساکنین ساختمان کمک کنید: بازرسی به موقع واحد های آسیب دیده می تواند بدون ریسک و معطلی همسایگان ساختمان ،زیر نظر مدیر ساختمان توسط تعمیرکار آسانسور صورت گیرد. تخریب تدریجی قطعات در واحدهای قدیمی تر می تواند قبل از بروز یک نقص عمده ملاحظه و تصحیح شود. چک لیست زیر می تواند برای بررسی شرایط آسانسور بین دوره های نگهداری برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار گیرد. چک لیست عمومی چه کسی مسئول حفظ آسانسورها و پله برقی در این محل است؟ اغلب آسانسورها چطور نگهداری می شوند؟ مستندات تعمیر و نگهداری چگونه است؟ آیا در حال حاضر برنامه تعمیر و نگهداری منظمی وجود دارد؟ چک لیست بازرسی استاندارد آسانسور آیا درب ها در هر طبقه، در هر دهانه محافظت می شوند؟ آیا کابین آسانسور هم سطح با دهانه ورودی هر طبقه است؟ آیا مواد کف در ماشین ها و در فرود فرود آمده است؟ آیا پرتوهای مادون قرمز، چراغ های جلو به طور صحیح عمل می کنند؟ آیا درب کابین آسانسور بین طبقات باز می شود؟ آیا درب سقف آسانسور / درب جانبی در برابر باز شدن غیر مجاز از داخل کابین محافظت می شود؟ آیا روشنایی اضطراری کار میکند (سوئیچ تست موجود است)؟ آیا سیستم اطلاع رسانی اضطراری عمل می کند (زنگ / تلفن / هر دو) ؟ آیا سوئیچ توقف اضطراری درست کار می کند؟ منبع: redirect.php?a=karenlift.com