جهت محاسبه وزن گریتینگ(قبل و بعد از گالوانیزه) از فرم آنلاین شرکت دژاهن پارسه بهره بگیرید . علاوه بر محاسبه آنلاین ، نرم افزار محاسبه وزن گریتینگ را نیز جهت دانلود قرارداده ایم.وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد:ضخامت و ارتفاع تسمه باربرضخامت و ارتفاع تسمه رابط (قطر میلگرد رابط)فاصله باربر ها از یکدیگرفاصله رابط ها از یکدیگرعلاوه بر محاسبه وزن گریتینگ به صورت آنلاین، شما مشتریان گرامی میتوانید نرم افزار محاسبه وزن گریتینگ،محاسبه بارگسترده وبار متمرکز گریتینگ را از لینک ذیل دانلود نمایید: دانلود نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری گریتینگ از سایت redirect.php?a=dezh.co جهت محاسبه آنلاین وزن گریتینگ قبل وبعد از گالوانیزه، ابتدا نوع گریتینگ را انتخاب واطلاعات درخواستی را تکمیل ، نتیجه را مشاهده فرمایید.